ذهن خلاق نوجوان

ذهن خلاق

خلاقيت و موفقيت تحصيلي با مهندسي ذهن

«ويژه نوجوانان و جوانان»

رديف

عنوان

مهارت‌ها

 

1

رفاقت با مغز

نيازهاي ذهن براي موفقيت

فرمانده‌ي ذهن خود شويد.

ذهن خود را شارژ كنيد.

 

2

هدف‌گذاري ذهن ناهوشيار

كليدهاي مثبت اطلاعات در مغز.

حافظه‌ي بلند مدت.

هرم اهداف در ذهن.

 

3

برنامه ريزي و مديريت زمان

چرا برنامه‌ها اجرا نمي‌شوند!

جلوگيري ازتلف شدن وقت و حرص خوردن!

نماي يك برنامه ريزي موفق و همه جانبه.

تسلط بر زمان در دو گام.

 

4

پاكسازي ذهن (1)

ذهن شلوغ انرژي را هدر مي‌دهد.

روش‌هاي خالي كردن ذهن و دل.

جسم آرام، ذهن پويا، (ريلكس انقباض – انبساط )

 

5

پاكسازي ذهن (2)

رهايي از ترس‌ها نگراني‌ها و عصبيت‌ها.

غلبه بر حواس پرتي و فراموشي.

رهايي از افكار مزاحم، جانشين سازي مثبت.

 

6

فرآ‎يند جبران

موفقيت خطي وجود ندارد.

ارزش موانع و ناكامي‌براي خلاقيت.

از خطا و ناكامي‌به موفقيت.

مهارت پرش از موانع!

 

 

اين دوره در پايگاه تابستاني و ترم اول برگزار مي‌شود.

طراح ناصر عبدی