ارتباط خلاق با نوجوان

دوره مهارتي         ارتباط خلاق با نوجوان           ويژه والدين

 

رديف

عنوان جلسه

محتواي جلسه

 

1

دنياي نوجوان

ويژگي دوران نوجواني در دنياي جديد.

آثار عاطفي، رفتاري بلوغ جنسي.

تصويري جديد از دنياي دروني نوجوان.

پيام‌هاي پنهان در رفتارهاي عجيب نوجوان براي والدين.

 

2

ارتباط خلاق

با نوجوان

چه تصويري از من در ذهن نوجوانم ساخته شده است ؟

راز همكاري و عدم همكاري نوجوانم چيست ؟

راه‌هاي نفوذ در دنياي دروني نوجوانم.

 

3

نظم و

مسئوليت پذيري

نوجوان

آموزش غير مستقيم نظم در كارهاي شخصي.

خودجوش و خود كفا شدن نوجوان در كار درسي.

تقويت مسئوليت پذيري و رعايت قوانين والدين.

تعادل ميان خواسته‌هاي نوجوان و امكانات والدين.

4

واكسيناسيون

اخلاقي، فرهنگي

نوجوان

ارتباط اجتماعي نوجوان و نگراني والدين.

حفاظت نوجوان در برابر آسيب اجتماعي.

وفاداري نوجوان به ارزش‌هاي خانواده.

 

5

نقش پدري و           نقش  مادري

انتظارات نوجوان پسر و دختر از پدر و مادر.

آيا ميان نقش پدري و مادري تعادل ايجاد كرده ايم ؟

 

 

اين دوره براي اوليا گرامي در نيمسال اول سال تحصيلي برگزار مي‌شود.

 

 

عبدالوهاب فيروزي

مشاورخانواده و مدرس مهندسي ذهن

طراح ناصر عبدی