تجربیات مشاوره ای اولیاء علامه

ما گروهی از اولیاء دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی گروهی در فضای وایبر ایجاد نمودیم و با راهنماییهای استاد فیروزی مباحث تخصصی رفتار با فرزند را آموزش میبینیم در این بخش از سایت استاد که به ما اختصاص داده شده است گزیده ای از مطالب مفید را برای استفاده عموم قرار می دهیم.

 

اضافه کردن نظر

محل درج نظر شما (مسئولیت مطالب ارسالی به عهده ارسال کننده آن است)


طراح ناصر عبدی