مشاوره و روانشناسی - نکته های روانشناسی

 

نکته های روانشناسی موفقیت

 

1- من معلمي موفق هستم، چون دانش آموزي خلاقم.

 

2- شغل من، عشق من است. من زيبايي مي آفرينم.

 

3- من به جنبه هاي مثبت محيط كار و شغلم توجهي عاشقانه دارم.

 

4- توانستم با ياري خداوند تصويري مثبت از كارم در ذهن خانواده ام ايجاد كنم.

 

5- وقتي از جامعه و آينده اش تصويري مثبت ارايه مي دهم، برق اميد را در چشم و دل دانش آموزان مي بينم و به شوق مي آيم.

 

6- دشواري هاي زندگي و كارم را پذيرفته ام و با توجهي هيجان آميز و عاشقانه به مثبت ها، بر آن ها غلبه مي كنم.

 

7- همراه با درس، شادي، صميميت و قاطعيت را آموزش مي دهم.

 

8- مي دانم كه اگر دانش آموز تصويري مثبت از معلم داشته باشد، آن درس را بهتر مي فهمد.

 

9- من مراقب كوچك ترين حركات، كلمات و رفتارم هستم تا ذهنيت نامناسب در دانش آموزانم ايجاد نكنم.

 

10- خداوند مهربان در كلاس هايم حضوري دائمي دارد و ما را به بهترين ها  هدايت مي كند.

 

11- با لطف و ياري خداوند،همكاري و همدلي ويژه اي با همكارانم دارم.

 

12- بـه گـونه اي عمل كـرده ام كـه خـانـواده ام از حضور من در كنارشان لـذت مي برند.

 

13- ميان كار و رسيدگي به همسر و فرزندانم، تعادلي شگفت انگيز ايجاد كرده ام.

 

14- من هرگز سهم همسر و فرزندانم را از حضور خويش، « به بهانه كار » ، كم نكرده ام.

 

15- مي دانم كه حضور عاطفي و عاشقانه من براي خانواده ام، بيشتر از تأمين مالي اهميت دارد.

 

16- و مي دانم كه ايجاد هماهنگي ميان فعاليت هاي شغلي و حضور با طراوت و شاداب در جمع خانواده، كاري بس بزرگ و ماهرانه است.

 

17- درآمد مالي بخش كوچكي از هديه هاي زيباي الهي است كه در كارم به دست مي آورم.

 

18- من به نقش و مأموريت الهي خود در سرنوشت ملتم مي انديشم.

 

19- خوشبختانه از حس وظيفه شناسي و مسؤوليت پذيري بالايي برخوردارم.

 

20- من با سپاسگزاري از خود و پديد آورندگان اين فضا و سپاسگزاري دائمي از خـداوند مهـربان، هر روز شـاداب تر، جـوان تر و خـلاق تر مي شوم.

 

 

 

 

طراح ناصر عبدی