نظارت غیر مستقیم - نظارت غير مستقيم بخش سوم

 

هركار با معنايي با نام خداوند مهربان آغاز مي شود

نظارت غيرمستقيم (3)

(  نکات کلیدی و اصول رفتاری )

1-        واگذاری کامل درس ، روش خواندن ، روش برنامه ریزی درسی به فرزند نوجوان با اعتماد و احترام .

2-    پرهیز از سئوال های مکرر در مورد درس ، تذکرات مداوم برای درس خواندن ، راهنمایی کردن در مورد چگونه درس خواندن و مقایسه او با دیگران . ( بر اساس جزوه عوامل کاهش انگیزه درسی )

3-        کاهش نصایح تکراری و پرهیز از القاء نگرانی در مورد نتایج امتحانات و اهمیت آن ها چون اضطراب را افزایش می دهد .

4-        اعتماد به سیستم آموزشی مدرسه و ارتباط مستمر با مسئولین آموزشی

5-    فضای شاد و صمیمی درخانه و چهره امیدوار و شاداب والدین و تحسین به موقع و متناسب نوجوان .           ( شارژ عاطفی براساس جزوه تقویت انگیزه درسی )

6-         شنیدن گلایه ها ، ناراحتی ها ، اعتراضات و نگرانی های فرزند نوجوان .

7-    جداکردن ناراحتی ها و گلایه ها و احساسات منفی نوجوان از ارزیابی ها وقضاوت های منفی او .                   ( چون نوجوانان در هنگام ناراحتی بصورت اغراق آمیزی دست به قضاوت های منفی می زنند! )

8-         بازتاب احساسات فرزند و همدلی با او ( مطابق جزوه شنیدن فعال ) بدون قضاوت و ارزیابی و نصیحت وطبیعی گرفتن این احساسات . ( توجه به احساسات منفی همیشه ، قضاوت بدون بررسی کامل هرگز !)

9-        دفاع نکردن از مدرسه چون هیجان منفی نوجوان را بیشتر می کند .

10-   تأیید نکردن قضاوت های منفی نوجوان چون هنوز بررسی نشده است !

11-   طرح فوری ماجرا با مسئولین مدرسه (مسئول آموزش ، مشاور یا مدیر ) وگفتگوی صمیمانه و آرام برای بررسی مسأله ی ایجاد شده و شنیدن نظرات مسئولین مدرسه .

12-   همکاری مسئولین ووالدین برای رسیدن به راه حلی مشترک وایجاد اصلاحات لازم به صورت کاملاً محرمانه.

13-   والدین از خطرات پنهان کاری و عدم شفافیت با مسئولین مدرسه در طرح مسائل ایجاد شده برای فرزند نوجوان ، کاملاً آگاهی دارند و می دانند که عدم شفافیت باعث افزایش افکار منفی و کاهش شدید       انگیزه درسی می شود .

14-   والدین علیرغم اصرارفرزند نوجوان به عدم طرح مسایل ، حتماً با مسئولین مدرسه به گفتگو بپردازند تا هم ازقضاوت های نادرست در امان باشیم و هم به اصلاح اشکالات موجود کمک کنیم .

15-   اطمینان کامل از این که طرح مسایل در مدرسه به هیچ صورتی باعث برخورد نامناسب با دانش آموز نخواهدشد و کاملاً محرمانه خواهند ماند . ( جز در مواردی که خود دانش آموز مطرح کرده یا قبلاً مطرح شده است )

16-   اطلاع رسانی دقیق والدین به مدرسه در مورد شیوه درس خواندن دانش آموز در منزل و شیوه گذراندن اوقات فراغت و مسایل دیگر .

17-   والدین به فرزندشان اعلام می کنند که روش درس خواندن او را به اطلاع مسئولین می رسانند . البته با لحنی مهربانانه و صمیمی ولی جدی .  ( هرچند فرزندشان با این کار موافق نباشد ! )

18-   بدست آوردن اطلاعات دقیق از فعالیت های فرزند خود در مدرسه ( هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف) و طرح مهربانانه این اطلاعات با فرزند نوجوان بدون بحث ، بدون نصیحت ، بدون انتقاد و بدون تذکر برای بهتر درس خواندن . ( فقط به این منظور که او بداند که والدین درجریان هستند . همین ! )

19-   گفتن این جمله به فرزند عزیز که :

رضایت درسی و اخلاقی مدرسه برای ما بسیار اهمیت دارد و تو می دانی که چگونه به آن برسی . 

20-   به فرزند خود یادآوری می کنیم که حق دارد مسایل و نظرات خود را خودش مستقیم با مسئولین مدرسه در میان بگذارد .

21-   حل مسایل ایجاد شده میان فرزند نوجوان بامسئولین مدرسه ، دبیران یا دوستانش را به خودش واگذار کنیم و کمک های ما کاملاً محرمانه و غیرمستقیم باشد . چون کمک های مستقیم ما یعنی به جای او حرف زدن و مشکل را حل کردن به رشد اجتماعی فرزند نوجوان آسیب می رساند و او را از مهارت حل مسأله اجتماعی خود محروم می کند .

22-   این واگذاری مسئولیت های شخصی هر چند در ابتدا برای والدین و فرزند نوجوان دشوار به نظر می رسد ولی به تدریج با حمایت غیرمستقیم والدین و تحسین به موقع اقدامات و موفقیت های او موجب افزایش اعتماد به نفس اجتماعی شده و سپاسگزار والدین فرهیخته و مقتدر و مهربان خود خواهد شد .

23-   از خداوند مهربان سپاسگزاریم که در تمام مراحل زندگی با لطف و کرم خود حامی فرزند نوجوان ما بوده و خواهد بود .

 

 
   

 

 

 

 

 

 

دفتر طرح و برنامه

دبيرستان دخترانه بهپويان علامه

عبدالوهاب فيروزي

طراح ناصر عبدی